Blues

 #00008B; /* DarkBlue */
 #000080; /* Navy */
 #191970; /* MidnightBlue */
 #483D8B; /* DarkSlateBlue */
 #0000CD; /* MediumBlue */
 #0000FF; /* Blue */
 #1E90FF; /* DodgerBlue */
 #4169E1; /* RoyalBlue */
 #4682B4; /* SteelBlue */
 #5F9EA0; /* CadetBlue */
 #6495ED; /* CornflowerBlue */
 #6A5ACD; /* SlateBlue */
 #7B68EE; /* MediumSlateBlue */
 #87CEEB; /* SkyBlue */
 #87CEFA; /* LightSkyBlue */
 #8A2BE2; /* BlueViolet */
 #ADD8E6; /* LightBlue */
 #B0C4DE; /* LightSteelBlue */
 #B0E0E6; /* PowderBlue */
 #0000CD; /* AliceBlue */

Reds and salmons

 #8B0000; /* DarkRed */
 #8B008B; /* DarkMagenta */
 #C71585; /* MediumVioletRed */
 #CD5C5C; /* IndianRed */
 #800000; /* Maroon */
 #B22222; /* FireBrick */
 #D87093; /* PaleVioletRed */
 #E9967A; /* DarkSalmon */
 #FA8072; /* Salmon */
 #DC143C; /* Crimson */
 #FF0000; /* Red */
 #FF1493; /* DeepPink */
 #FF4500; /* OrangeRed */
 #FF6347; /* Tomato */
 #FF7F50; /* Coral */
 #FFA07A; /* LightSalmon */
 #F08080; /* LightCoral */
 #F4A460; /* SandyBrown */

Yellows and oranges

 #B8860B; /* DarkGoldenRod */
 #DAA520; /* GoldenRod */
 #EEE8AA; /* PaleGoldenRod */
 #FAFAD2; /* LightGoldenRodYellow */
 #FFD700; /* Gold */
 #FFFF00; /* Yellow */
 #FFFFE0; /* LightYellow */
 #FFFFF0; /* Ivory */
 #FF8C00; /* Darkorange */
 #FFA500; /* Orange */

Browns

 #8B4513; /* SaddleBrown */
 #BC8F8F; /* RosyBrown */
 #BDB76B; /* DarkKhaki */
 #CD853F; /* Peru */
 #D2691E; /* Chocolate */
 #D2B48C; /* Tan */
 #A0522D; /* Sienna */
 #A52A2A; /* Brown */
 #DEB887; /* BurlyWood */
 #F0E68C; /* Khaki */
 #F5DEB3; /* Wheat */

Greens

 #006400; /* DarkGreen */
 #008000; /* Green */
 #00FA9A; /* MediumSpringGreen */
 #00FF00; /* Lime */
 #20B2AA; /* LightSeaGreen */
 #228B22; /* ForestGreen */
 #2E8B57; /* SeaGreen */
 #32CD32; /* LimeGreen */
 #00FF7F; /* SpringGreen */
 #3CB371; /* MediumSeaGreen */
 #556B2F; /* DarkOliveGreen */
 #7CFC00; /* LawnGreen */
 #8FBC8F; /* DarkSeaGreen */
 #90EE90; /* LightGreen */
 #98FB98; /* PaleGreen */
 #9ACD32; /* YellowGreen */
 #ADFF2F; /* GreenYellow */
 #7FFF00; /* Chartreuse */
 #6B8E23; /* OliveDrab */
 #808000; /* Olive */

Grays

 #000000; /* Black */
 #A9A9A9; /* DarkGray */
 #2F4F4F; /* DarkSlateGray */
 #696969; /* DimGray */
 #708090; /* SlateGray */
 #778899; /* LightSlateGray */
 #808080; /* Gray */
 #D3D3D3; /* LightGrey */
 #C0C0C0; /* Silver */
 #DCDCDC; /* Gainsboro */

Turquoises, teals, cyans

 #008080; /* Teal */
 #008B8B; /* DarkCyan */
 #00CED1; /* DarkTurquoise */
 #00FFFF; /* Aqua */
 #00FFFF; /* Cyan */
 #40E0D0; /* Turquoise */
 #48D1CC; /* MediumTurquoise */
 #66CDAA; /* MediumAquaMarine */
 #7FFFD4; /* Aquamarine */
 #AFEEEE; /* PaleTurquoise */
 #E0FFFF; /* LightCyan */

Pinks and purples

 #FF00FF; /* Magenta */
 #FF00FF; /* Fuchsia */
 #D8BFD8; /* Thistle */
 #DDA0DD; /* Plum */
 #9932CC; /* DarkOrchid */
 #BA55D3; /* MediumOrchid */
 #DA70D6; /* Orchid */
 #E6E6FA; /* Lavender */
 #FFE4E1; /* MistyRose */
 #FFF0F5; /* LavenderBlush */
 #9400D3; /* DarkViolet */
 #EE82EE; /* Violet */
 #4B0082; /* Indigo */
 #9370D8; /* MediumPurple */
 #FF69B4; /* HotPink */
 #FFC0CB; /* Pink */
 #FFB6C1; /* LightPink */

Shades of Pale

 #F0FFF0; /* HoneyDew */
 #F0FFFF; /* Azure */
 #F5F5DC; /* Beige */
 #F5F5F5; /* WhiteSmoke */
 #F5FFFA; /* MintCream */
 #F8F8FF; /* GhostWhite */
 #FAEBD7; /* AntiqueWhite */
 #FAF0E6; /* Linen */
 #FDF5E6; /* OldLace */
 #FFDAB9; /* PeachPuff */
 #FFDEAD; /* NavajoWhite */
 #FFE4B5; /* Moccasin */
 #FFE4C4; /* Bisque */
 #FFEBCD; /* BlanchedAlmond */
 #FFEFD5; /* PapayaWhip */
 #FFF5EE; /* SeaShell */
 #FFF8DC; /* Cornsilk */
 #FFFACD; /* LemonChiffon */
 #FFFAF0; /* FloralWhite */
 #FFFAFA; /* Snow */
 #FFFFFF; /* White */

Scratching my own itch here, people. This page is useful for me. If anybody else likes it, well, share and enjoy!
© Fredrik Bridell 2009 - posted on bridell.com
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.